DESTACADOS
 

AJUNTAMENT D'ALMÀSSERA

BAN ACOLLIMENT REFUGIATS

ES POSA EN CONEIXEMENT DE LA CIUTADANIA QUE SI ALGUNA PERSONA ESTÀ INTERESSADA EN ACOLLIR A LA SEUA VIVENDA A REFUGIATS, O EN POSAR A DISPOSICIÓ D'ALGUNA D'AQUESTES FAMÍLIES ALGUNA VIVENDA DE LA SEUA PROPIETAT, POT COMUNICAR-HO AL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT, QUI TRAMITARÀ LES PETICIONS

ALMASSERA 14 JUNY DE 2018
 

AYUNTAMIENTO DE ALMÀSSERA

BANDO ACOGIMIENTO REFUGIADOS

SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA QUE SI ALGUNA PERSONA ESTÁ INTERESADA EN ACOGER EN SU VIVIENDA A REFUGIADOS, O EN PONER A DISPOSICIÓN DE ALGUNA DE ESTAS FAMILIAS ALGUNA VIVIENDA DE SU PROPIEDAD, PUEDE COMUNICARLO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN TRAMITARÁ LAS PETICIONES

ALMASSERA 14 JUNIO DE 2018

 

CAMPAÑAS
 
SERVICIOS
 
REDES SOCIALES
 

PRENSA
 
EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
 
FORMACIÓN
 
TE INTERESA...
 

Formulario de búsqueda