13 de Febrer
  • CALENDARI RECOLLIDA VOLUMINOSOS FEBRER 2018
Dates pròximes: 22 de febrer de 2018
L'Ajuntament d'Almàssera disposa d'un Servei de Recollida d'Articles Voluminosos i trasllat a l'Ecoparc Municipal que poden utilitzar tots els veïns i veïnes (sobre tot d’edat avançada) del municipi que NO tinguen possibilitat de desfer-se dels UTENSILIS DE GRANS PROPORCIONS perquè siguen reciclats o gestionats degudament.
 
Per a sol·licitar aquest Servei s'ha d'emplenar i presentar per Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Almàssera, un model de Sol·licitud General en el qual s'especifique el domicili per on s'ha de fer la recollida. ELS ARTICLES A RETIRAR HAN DE DIPOSITAR-SE AL COSTAT DEL / DELS CONTENIDORS MÉS PROPERS Al DOMICILI DEL SOL·LICITANT LA NIT DEL DIMECRES Al SEGON O QUART DIJOUS DE CADA MES, exceptuant festes i dies en els quals el Servei de Recollida no estiga operatiu (previ avís a tots els sol·licitants). La Regidoria de Serveis Municipals publica el Calendari de Recollida perquè els usuaris puguen planificar la retirada dels voluminosos, reservant-se l'organització el dret de modificació de les dates.

Per a evitar tenir el municipi saturat d'articles voluminosos, i no donar una sensació de brutícia i desordre, ES PREGA SIGUEN CONSIDERATS A l'HORA DE DIPOSITAR ELS MATEIXOS EN LES ZONES ADECUADES, indicant clarament en el model de sol·licitud quin tipus d'articles desitgen retirar. A més, ÉS IMPORTANT RECORDAR QUE AQUEST SERVEI DE RECOLLIDA NO ES PRESENTA COM UN ECOPARC AMBULANT, sinó que està pensat per a AJUDAR ALS CIUTADANS DE MAJOR EDAT QUE NO DISPOSEN DE VEHICLE ADEQUAT per a traslladar els voluminosos als centres especialitzats en la recollida, selecció i recuperació de totes aquelles deixalles que generem en les nostres llars.

EVITEN, EN LA MESURA DEL POSSIBLE, DEIXAR POTS DE PINTURA, BATERIES, XICOTETS MOBLES O ELECTRODOMÈSTICS EN ELS VOLTANTS DELS CONTENIDORS (ELS VIANANTS AMB MAJOR O MENOR MOBILITAT HAN DE PODER TRANSITAR CORRECTAMENT PER LES VIES PÚBLIQUES), ATÈS QUE, EN LA MAJORIA DELS CASOS, AQUESTS ARTICLES ES PODEN TRASLLADAR EN VEHICLE ORDINARI A l'ECOPARC MÉS PROPER.

El Model de Sol·licitud a utilitzar per a sol·licitar aquest servei és el de Sol·licitud General de l'Ajuntament d'Almàssera, que es pot obtenir mitjançant la web municipal, emplenar, imprimir i lliurar per Registre General d'Entrada del propi Ajuntament. En la secció d'Informació General del Consistori es pot obtenir també l'imprès per a fer la sol·licitud. En el document s'ha d'indicar principalment les dades del sol·licitant i el tipus i quantitat aproximada d'articles voluminosos, a més del dia triat per a realitzar la retirada, d'entre els possibles. Per favor, RESPECTEN EL CALENDARI DE RECOLLIDA. Comptem amb la seua col·laboració ciutadana per a evitar obstacles i enderrocs de tot tipus en la via pública.

Gràcies per la seua participació.

 
 
CARTELLS ANUNCIADORS
  • CALENDARI RECOLLIDA VOLUMINOSOS GENER 2018
    CALENDARI RECOLLIDA VOLUMINOSOS GENER 2018
  • CALENDARI RECOLLIDA VOLUMINOSOS FEBRER 2018
    CALENDARI RECOLLIDA VOLUMINOSOS FEBRER 2018
  • CALENDARI RECOLLIDA VOLUMINOSOS MARÇ 2018
    CALENDARI RECOLLIDA VOLUMINOSOS MARÇ 2018
Pròxima Recollida Voluminosos

Formulari de cerca