• BONO METRO 2016 / 2017
BonoMetro 2016/2017

LLIRAMENT DE TARGETES DE NOU CARNET
A partir del dimarts 29 de novembre a les oficines municipals en horari d'atenció al públic. Cal presentar document d'identitat (DNI, NIE, ...) o el document de sol·licitud del beneficiari o beneficiària

 
 

PERFILS DE SOL·LICITANT
Pensionista amb una pensió de fins a 800 € el mes
Pensionista amb una pensió de més de 800 € al mes
Pensionista amb una pensió NO contributiva
Major de 65 anys sense pensió

 

TARIFES
1) PENSIONISTA FINS 800 € AL MES:
    Renovació 62.86 € | Nova Expedició 64.86 €
2) PENSIONISTA DE MÉS DE 800 € AL MES:
    Renovació 84.58 € | Nova Expedició 86.58 €
3) MAJOR DE 65 ANYS SENSE PENSIÓ I CÒNJUGE AMB PENSIÓ FINS 800 €:
    Renovació 62.86 € | Nova Expedició 64.86 €
4) MAJOR DE 65 ANYS SENSE PENSIÓ I CÒNJUGE AMB UNA PENSIÓ DE MÉS DE 800 €:
    Renovació 84.58 € | Nova Expedició 86.58 €
5) PENSIONISTA AMB PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓ E INVALIDESSA:
    Renovació i Nova Expedició TOTALMENT GRATUÏT

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER TOTS ELS SOL·LICITANTS

  • Certificat oficial (positiu o negatiu) de l'import de la pensió que cobren de: jubilació, invalidessa, orfandat, viduïtat o NO contributiva. Mitjançant carta de revalorització de pensió corresponent a l'any 2016 o certificat de l'INSS (C/. Pintor Vilar, 1 de València. Cita prèvia al 901 106 570, o a través de la web de la Seguretat Social)
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotografia actual grandària carnet. NOMÉS per sol·licitants de nova expedició
  • Justificant d'abonament de l'import segons tarifa que li corresponga a excepció dels que cobren la pensió no contributiva. La mateixa sol·licitud serveix de document d'ingrés i carta de pagament

 

CONDICIONS PER L'OBTENCIÓ DEL BONO METRO

Podran obtenir el Bono Metro, o passe anual d'ús il·limitat de viatge en Metro Valencia, totes les persones empadronades al municipi d'Almàssera, abans de l'1 de juliol de 2016 i com a mínim fins el 31 de desembre del mateix any, que complisquen els següents requisits:

  • Tindre una edat igual o superior als 65 anys en el moment de la sol·licitud ó
  • Tindre una edat inferior als 65 anys, pero que perceben una pensió de jubilació, viduïtat, orfandat, incapacitat o pensió no contributiva

 

PROCEDIMIENT

Presentar instància sol·licitud al registre d'entrada de l'Ajuntament d'Almàssera, degudament cumplimentada des del 4 al 24 d'octubre de 2016, adjuntant tota la documentació que a la mateixa s'indica, para cada caso particular

 

Formulari de cerca