Biblioteca Municipal Almàssera

 
 
 

 

HORARI: 2018

Matins: De dilluns a dijous de 09h30 a 15h00

Vesprades: dilluns, dimarts i dimecres de 17h00 a 20h00 i els dijous de 17h00 a 20h30

Nocturna: del 2 de maig al 29 de juny , de dilluns a divendres de 22:00 a 2:00

Lloc: Centre Cultural - Plaça Major

 

 


 

Normativa de préstec

01. Es consideren usuaris del servei de préstec a les persones que posseïsquen el carnet de lector de la xarxa de lectura pública valenciana
02. El carnet és personal i intransferible.
03. El carnet de lector té una validesa de 2 anys podent-se renovar al seu terme.
04. Per a prestataris amb residència no estable a la Comunitat Valenciana s'habilitarà un carnet de lector temporal de caràcter no renovable de durada de 6 mesos i amb les mateixes obligacions fixades en la obtenció del carnet de lector habitual.
05. La pèrdua o robatori del carnet s'ha de comunicar immediatament en la biblioteca a fi d'evitar les conseqüències que açò poguera tenir.
06. Serà responsabilitat de l'usuari de quants moviments es realitzen amb el carnet fins el moment en que es comunique la pèrdua
07. Es podrà sol·licitar un de nou en cas de pèrdua
08. El carnet haurà d'estar signat per l'usuari una vegada expedit
09. El carnet de préstec autoritza al seu posseïdor a tindre un préstec simultàniament fins un total de 3 documents i/o llibres
10. Cada biblioteca adherida al catàleg col·lectiu de la xarxa de lectura pública valenciana efectuarà el préstec de documents i llibres que creen necessaris: publicacions periòdiques, obres de referència, col·leccions en volums, manuals de consulta freqüent, exemplars únics, etc.
11. El període de préstec de llibres serà de 15 dies, prorrogable per altres 15, sempre que aquests llibres no hagen sigut demandats per altres usuaris en període de préstec.
12. El prestatari que no complisca els terminis de préstecs serà sancionat amb un dia de suspensió per cada dia de retard i document o llibre
13. La suspensió serà efectiva en totes les biblioteques adherides al catàleg col·lectiu de la xarxa de lectura pública valenciana.
14. El carnet de préstec obliga al seu titular a mantenir els materials prestats en bon estat, a retornar-los en el termini estipulat i a reposar l'obra en cas de pèrdua o deterioració. De no complir aquesta norma, se suspendrà fins al seu compliment l'efectivitat del carnet de préstec en totes les biblioteques adherides al catàleg col·lectiu de la xarxa de lectura pública valenciana.
15. Les biblioteques adherides al catàleg col·lectiu de la xarxa de lectura pública valenciana podran habilitar un període especial de préstecs durant els mesos estivals.

 

 

Obtenció del carnet

01. Emplenar imprès de sol·licitud
02. Adjuntar Fotocopia del DNI / passaport. Si és menor d'edat, fotocòpia del DNI de pare, mare o tutor

 

 

 

 

Formulari de cerca