IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM):
Periode de pagament dels rebuts NO domiciliats:
De l'1 de març de 2017 al 02 de maig de 2017 (ambdós inclusivament)

Data de cobrament dels rebuts domiciliats:
02 de maig de 2017

 

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I GUALS PERMANENTS (T561):
Periode de pagament dels rebuts NO domiciliats:
De l'1 de març de 2017 al 02 de mig de 2017 (ambdós inclusivament)

FData de cobrament dels rebuts domiciliats:
02 de maig de 2017

 

TAXA POR RECOLLIDA DE BASURES (T645):
Periode de pagament dels rebuts NO domiciliats:
De l'1 de març de 2017 al 02 de maig de 2017 (ambdós inclusivament)

Data de cobrament dels rebuts domiciliats:
02 de maig de 2017

 


 

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA (IBIU):
Periode de pagament dels rebuts NO domiciliats:
Del 15 de juliol de 2017 al 02 d'octubre de 2017 (ambdós inclusivament)

Dates de cobrament dels rebuts domiciliats IBI URBANA (dos terminis):
01 d'agost de 2017 y 02 d'octubre de 2017

 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA (IBIR):
Periode de pagament dels rebuts NO domiciliats:
Del 15 de juliol de 2017 al 02 d'octubre de 2017 (ambdós inclusivament)

Data de cobrament dels rebuts domiciliats:
02 d'octubre de 2017

 

IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE):
Periode de pagament de rebuts NO domiciliats:
Del 15 de juliol de 2017 al 02 d'octubre de 2017 (ambdós inclusivament)

Data de cobrament dels rebuts domiciats:
02 d'octubre de 2017

DOCUMENTS
Calendari Fiscal Almàssera 2017

Formulari de cerca