Informe de Tresoreria sobre Morositat

 

 

 

Informe de Tresoreria sobre Morositat: TRIMESTRAL

Últim Trimestre: Primer 2018

Codi Entitat: 17-46-032-AA-000-Almàssera (DIR3: L01460327)

Import Total dins Període Legal Pagament: 273.345,37 €

Import Total fóra Període Legal Pagament: 13.370,00 €

Última actualització: dimarts 26 de juny de 2018

PAGAMENTS REALITZATS EN EL PERÍODE PRIMER TRIMESTRE 2018
INTERESSOS DE DEMORA PAGATS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018
FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

Formulari de cerca