Intermediació Hipotecària i Mediació Familiar i Veïnal
 

La Mediació és un procés alternatiu de resolució de conflictes que facilita que les persones puguen resoldre les seues discrepàncies de forma pacífica i satisfactòria a través del diàleg ajudats per un Mediador. L'Ajuntament d'Almàssera disposa de manera gratuïta d'un Servei d'Intermediació Hipotecària, de Mediació Familiar i de Conflictes Veïnals i Comunitaris gràcies al conveni amb la Diputació de València i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València

 

 

 

 

 


INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA

Un professional mediador facilita la negociació d'acords amb els Bancs, perquè les persones afectades per problemàtiques hipotecàries puguen superar les dificultats de pagament refinanciando el seu préstec hipotecari i evitant la pèrdua de la seua casa o tramitant una dació en pagament, un lloguer social o la suspensió del llançament del seu habitatge habitual. El mediador realitza un primer assessorament, estudia la situació econòmica de la persona afectada i dissenya conjuntament, un pla de viabilitat o altres propostes adaptades a les necessitats reals de cada situació. El mediador presenta i negocia aquestes propostes amb el Banc cercant la millor solució.

 

L'Ajuntament d'Almàssera disposa d'un servei gratuït, conveniat amb Diputació i el Col·legi d'Advocats de València, d'INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA. Amb l'ajuda del mediador es pot negociar amb el Banc un refinançament del préstec hipotecari, la dació en pagament, lloguer social, o suspensió del llançament de l'habitatge o revisió de la clàusula solc. Es presta gratuïtament els DILLUNS a Montcada. Dependència Municipal al costat del Centre Juvenil C/ Major, 28 en horari de 9,30 a 14,30 hores amb CITA PRÈVIA en el telèfon 961390716 Extensió 261.

 

MEDIACIÓ FAMILIAR

La mediació facilita una gestió pacífica de les discrepàncies familiars, permetent trobar solucions útils, amb avantatges per a tots, ja que pot evitar llargs i conflictius processos judicials que afecten a mares, pares, fills, germans, avis, néts... La mediació és un instrument necessari per a millorar la convivència familiar i ciutadana. El mediador informa als usuaris dels múltiples avantatges de la mediació aplicada a cada cas concret. Si les persones que viuen el conflicte familiar manifesten la seua voluntat de participar, s'inicia la mediació, sense dilacions i a través de les tècniques i habilitats mediadores, s'ajuda a les persones a aconseguir punts de consens i acords beneficiosos per a tots.

 

L'Ajuntament d'Almàssera disposa d'un servei gratuït, conveniado amb Diputació i el Col·legi d'Advocats de València, de MEDIACIÓ FAMILIAR. Amb l'ajuda del mediador familiar es poden resoldre problemes referents a separacions, divorcis, ruptures de parella, règim de visites, pensions d'aliments, discrepàncies en l'educació dels fills, modificació de mesures establides en sentència etc. Problemes de convivència entre pares i fills, dificultats dels avis per a veure als seus néts etc. Es presta gratuitament els DIJOUS a Montcada. Dependència Municipal al costat del Centre Juvenil C/. Major, 28 en horari de 16:00 a 20:00 amb CITA PRÈVIA en el telèfon 961390716 Extensió 261.

 

CONFLICTES VEÏNALS I COMUNITARIS

L'Ajuntament d'Almàssera disposa d'un servei gratuït, conveniat amb Diputació i el Col·legi d'Advocats de València, de CONFLICTES VEÏNALS I COMUNITARIS. Per a resoldre discussions entre veïns per sorolls, olors, aigües, molèsties produïdes per animals domèstics, reparacions.. Conflictes de convivència per qüestions culturals o religioses, bogues, arbres o branques en finca aliena etc. Es presta gratuïtament els DIJOUS a Montcada. Dependència Municipal al costat del Centre Juvenil C/ Major, 28 en horari de 16:00 a 20:00 hores amb CITA PRÈVIA en el telèfon 961390716 Extensió 261..

 


 

Qui aten aquest servei?

Advocats de l'ICAV formats en l'àmbit i en les tècniques de mediació i en temes hipotecaris ofereixen els seus coneixements jurídics, les seues habilitats mediadores i de negociació per a facilitar solucions útils i viables que ajuden a les persones a superar de forma positiva les problemàtiques hipotecàries i familiars. La intermediació i la mediació són, en tot cas, la millor alternativa a un procediment judicial que pot ser lent i costós para totes les parts

 

Destinataris

1.Les persones amb dificultats per a afrontar el pagament del seu préstec hipotecari o el lloguer sobre el seu habitatge única i habitual

2.Les persones que viuen una situació de conflicte o discrepàncies entre pares, fills, parella, avis, néts, oncles o uns altres familiars.

 

Cóm solicitar-ho?

A través de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament.

 

Documentació a presentar en la seua visita al Serei d'Intermediació Hipotecària

1. DNI o NIE dels titulars

2. Escriptura de compra de la vivenda

3. Escriptura del prèstec hipotecari

4. Document de l'entidad financera sobre l'estat del prèstec actualitzat: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, finalització del capital, tipus d'interés actual i import de les quotes. Si no es disposa d'aquesta documentació, aportar l'últim rebut del Banc

5. Certificat de convivència o del padró de l'Ajuntament

6. Certificat d'ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar i titulars del prèstec

7. Notificacions rebudes del jutjat o de l'entitat

 

Documentació per presentar al Servei de Mediació Familiar

No és imprescindible portar documentació en la primera visita al Servei de Mediació per pot aportar-se el que cada persona considere oportú

 

SALA MULTIMÈDIA

FOTOGALERÍA
  • LA DIPU AMB TU | MEDIACIÓ FAMILIAR I INTERMEDIACIÓ EN PROBLEMÀTIQUES HIPOTECÀRIES I DESNONAMENTS
  • LA DIPU AMB TU | MEDIACIÓ FAMILIAR I INTERMEDIACIÓ EN PROBLEMÀTIQUES HIPOTECÀRIES I DESNONAMENTS
  • LA DIPU AMB TU | MEDIACIÓ FAMILIAR I INTERMEDIACIÓ EN PROBLEMÀTIQUES HIPOTECÀRIES I DESNONAMENTS
  • LA DIPU AMB TU | MEDIACIÓ FAMILIAR I INTERMEDIACIÓ EN PROBLEMÀTIQUES HIPOTECÀRIES I DESNONAMENTS
  • LA DIPU AMB TU | MEDIACIÓ FAMILIAR I INTERMEDIACIÓ EN PROBLEMÀTIQUES HIPOTECÀRIES I DESNONAMENTS

Formulari de cerca