Ocupació Temporal

 
 
 
PROGRAMA D'OCUPACIÓ TEMPORAL MUNICIPAL (SERVEIS SOCIALS) DIRIGIT A PERSONES ATURADES, USUARIS CRÒNICS DELS SERVEIS SOCIALS AMB ESCASSOS RECURSOS ECONÒMICS I RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL, QUE PRECISEN D'UNA INTEGRACIÓ LABORAL I SOCIAL

http://www.almassera.es/va/page/bases-programa-empleo-temporal
· PUBLICAT DECRET 492: RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS
· PUBLICADA L'ACTA DEL PROGRAMA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC I EXCLUSIÓ SOCIAL
· PUBLICAT DECRET 490: RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
· PUBLICADA LA COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL DE VALORACIÓ
· PUBLICADES LES BASES DEL PROGRAMA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER AL NOMENAMENT D'UN FUNCIONARI/A INTERÍ, TITULAT SUPERIOR EN ÀREES PEDAGÒGIQUES O PSICOLÒGIQUES, SUBGRUP A1, PER Al SERVEI SOCIAL ESPECIALITZAT EN ATENCIÓ A MENORS (SEAFI)

Publicada la relació definitiva de baremació de mèrits i la constitució de borsa d'ocupació tempora [Decret 154 / 2017] el 22 / 03 / 2017
Publicada l'acta de comissió avaluadora | relació provisional de baremació de mèrits [28 / 02 / 2017]
Publicada la llista definitiva d'admesos i exclosos [Decret 646/2016] el 24 / 11 / 2016
Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos [Decret 612/2016] el 08 / 11 / 2016
Termini per a la presentació de reclamacions o esmenes: Del 9 al 15 de novembre de 2016
Publicat en el BOP el divendres 30 / 09 / 2016. TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: De l'1 al 14 d'octubre. TERMINI FINALITZAT

Formulari de cerca