CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT CAMIÓ GRUA DESTINADA A MANTENIMENT DE CAMINS I VIALS PELS SERVEIS MUNICIPALS D'ALMÀSSERA

Procediment Obert
TERMINI DE LICITACIÓ: Fins el 10 d'abril de 2017
15 dies hàbils des del següent a la publicació en BOP 20.03.2017

CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL D'ALMÀSSERA

Procediment negociat sense publicitat
Publicació de plecs el dijous 09/03/2017

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER ARRENDAMENT AMB MANTENIMENT (RENTING) D'UN VEHICULE DESTINAT A LA POLICIA LOCAL D'ALMÀSSERA

Publicació d'Edicte, Anunci i Plecs el dilluns 28/11/2016
Termini de licitació obert fins el dijous 22 de desembre de 2016 [inclusivament]

CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RETIRADA, DIPÒSIT I CUSTÒDIA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA EN EL MUNICIPI

En licitació. TERMINI DE LICITACIÓ (15 dies hàbils): Del 04 al 24 de novembre de 2016 (tots dos inclusivament).

CONTRACTE DE SERVEIS PER A IMPARTIR ELS TALLERS DE LA UNIVERSITAT POPULAR D'ALMÀSSERA DURANT ELS CURSOS 2016/2017 I 2017/2018

TERMINI DE LICITACIÓ (15 dies hàbils): De l'1 al 17 de setembre de 2016 (tots dos inclosos). TERMINI FINALITZAT

Perfil de Contractant

Formulari de cerca