Període Mitjà Pagament Proveïdors PMP

 

 

 

PMP: TRIMESTRAL

Últim Trimestre: Primer 2018

Codi Entitat: 17-46-032-AA-000

Import de Pagaments Realitzats: 286.619,89

Import de Pagaments Pendents: 185.264,91

Període Mitjà de Pagament Trimestral (en dies) 4T 2017: 8,30

Última actualització: divendres 22 de juny de 2018

 

Formulari de cerca