Període Mitjà Pagament Proveïdors PMP

 

 

 

PMP: TRIMESTRAL

Últim Trimestre: Segon 2018

Codi Entitat: 17-46-032-AA-000

Import de Pagaments Realitzats: 288.434,85 €

Import de Pagaments Pendents: 6.071,48 €

Període Mitjà de Pagament Trimestral (en dies) 2T 2018: 9,65

Última actualització: dimecres 10 d'octubre de 2018