Convocatòries de Plens Municipals

 
PRÒXIMA SESSIÓ CONVOCADA: ORDINÀRIA

Data | Horari: dilluns 29 octubre 2018 | 22:00

Lloc: Saló d'Actes de l'Ajuntament

Decret: 812/2018

Convocatòria: Documents 2018

Última actualització: dijous 25 d'octubre de 2018 | 09:00

 

 

SESSIÓ EN STREAMING

Data | Horari: dilluns 29 octubre 2018 | 22:00

Lloc: Saló d'Actes de l'Ajuntament

Plataforma: Youtube

Canal: ajuntamentalmassera

 

EN DIRECTE

ORDRE DEL DÍA