Factures Electròniques FACE

 
 
 
 

A través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat FACe podrà consultar l'estat de les seues factures electròniques dirigides a l'Ajuntament d'Almàssera. El punt d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament d'Almàssera és:

https://face.gob.es/#/va.

Els codis DIR3 per al registre comptable de l'Ajuntament d'Almàssera (NIF P4603200I) per a rebre factures electròniques són els següents:

  ÒRGAN GESTOR L01460327        OG      ALCALDIA
  UNITAT TRAMITADORA L01460327        UT       INTERVENCION-TESORERIA
  OFICINA CONTABLE L01460327        OC      INTERVENCION

 

Formulari de cerca