XarxaLlibres

 
 
 
 

Fase 1: Presentació per part de les famílies i centre danvant l'Ajuntament de la sol·licitud de participació aportant factures / justificants. Pagament de la primera part (fins a 100 €)


Fase 2: Lliurament per part de les famílies, davant els centres educatius, dels llibres de texts per comprovació de l'estat i creació del banc de llibres. Enviament de sol·licitud telemàtica. FASE AMPLIADA FINS EL DILLUNS 11 DE JULIOL DE 2016


Fase 3: Pagament de la segona part (cantitat restant, fins completar l'import de les factures presentades, fins un màxim de 200 €)


Fase 4: Gestió de prèstecs del banc de llibres al centre educatiu


XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d'un banc de llibres i altres materials per a l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica en els centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana. XarxaLlibres en el nostre municipi és un programa cofinançat en parts iguals per la Generalitat Valenciana, la Diputació de València i l'Ajuntament d'Almàssera

Formulari de cerca