Assistències a Òrgans Col·legiats

Documents: Decrets amb les aprovacions de les propostes de liquidació presentades per la Secretaria Municipal referent a les compensacions econòmiques reportades pels Regidors per assistències als òrgans col·legiats municipals.

Última actualización: dilluns 03 de desembre de 2018

GENER 2018
FEBRER 2018
MARÇ 2018
ABRIL 2018
MAIG 2018
JUNY 2018
JULIOL 2018
SETEMBRE 2018
OCTUBRE 2018