Retirada Art. Voluminosos

 
L'Ajuntament d'Almàssera posa des de setembre 2019 el nou servei de recollida d'articles voluminosos amb una renovada normativa que cal que coneguen tots els usuaris.
 
Per començar és interessant practicar les següents accions:
01 | Utilitzar correctament el servei de recollida d'articles voluminosos
02 | Deixar el fem tancat al contenidor abans que passe el cami
03 | Arreplegar l'excrement del teu gos
04 | Baixar el to de veu si estàs per la nit al carrer.
Altres persones estan descansant

05 | Reciclar posant el fem en el contenidor corresponent
06 | Notificar qualsevol incidència urbana per la plataforma Línia Verda.
 
 
Normativa Retirada Articles Voluminosos
a) Crida a l'Ajuntament al 96 185 37 50 de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00.
b) Diposita els articles voluminosos en l'adreça indicada només els dimecres per la vesprada-nit
c) El camió els arreplegarà tots els dijous pel matí excepte festius
d) No deixes els articles voluminosos al costat dels contenidors sense previ avís
e) L'incompliment d'aquestes normes tindrà una sanció econòmica
material gràfic
material gràfic