Comissions Informatives | Convocatòries


PRÒXIMA SESSIÓ CONVOCADA: ORDINÀRIA

Dates: 11 i 12 de març de 2019

Decret: 208/2019

Ordre del día: NOTIFICACIÓ DECRET CONVOCATORIA

Última actualització: dijous 7 de març de 2019