Factures Electròniques FACE

 
A través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat FACe podrà consultar l'estat de les seues factures electròniques dirigides a l'Ajuntament d'Almàssera.:
 
Punt d'entrada de factures electròniques:
 
Codis DIR3:
Els codis DIR3 per al registre comptable de l'Ajuntament d'Almàssera (NIF P4603200I) per a rebre factures electròniques estan enumerats a la taula adjunta