Indicadors Ingressos, Despeses i Deute


EVOLUCIÓ DEL DEUTE

Última actualització: dilluns 26 de novembre de 2018

 

 

EVOLUCIÓN DEUDA 2014-2018