Informe de Tresoreria sobre Morositat


 

 

 

Informe de Tresoreria sobre Morositat: TRIMESTRAL

Últim Trimestre: Primer 2018

Codi Entitat: 17-46-032-AA-000-Almàssera (DIR3: L01460327)

Import Total dins Període Legal Pagament: 273.345,37 €

Import Total fóra Període Legal Pagament: 13.370,00 €

Última actualització: dimarts 26 de juny de 2018

PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO PRIMER TRIMESTRE 2018

INTERESES DE DEMORA PAGADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018

FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018