Període Mitjà Pagament Proveïdors PMP


PMP: TRIMESTRAL

Últim Trimestre: Quart 2018

Codi Entitat: 17-46-032-AA-000

Import de Pagaments Realitzats: 521.413,65 €

Import de Pagaments Pendents: 49.789,01 €

Període Mitjà de Pagament Trimestral (en dies) 4T 2018: 7,68

Última actualització: dilluns 11 de març de 2019


 

PMP TRIMESTRAL AJUNTAMENT D'ALMÀSSERA