PROMOCIÓ ECONÒMICA SOSTENIBLE

Ajudes EMPRENEM COMERÇ - Exercici 2022 (CMIAPY)

DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ | GVA
Ajudes amb l'objecte d'incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials.

La Regidoria de Promoció Econòmica Sostenible de l'Ajuntament d'Almàssera comparteix la informació publicada per la Direcció General de Comerç de la Generalitat Valenciana, sobre les ajudes EMPRENEM COMERÇ (CMIAPY) de l'exercici 2022.

 

Objecte:

Incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials. Les ajudes van destinades a finançar les despeses corrents derivades:

  • Del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat.
  • O de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.

 

Beneficiàries:

  1. Persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes amb personalitat jurídica pròpia.
  2. Exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial en alguna de les següents, segons del CNAE: Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

 

Accions susceptibles de suport:

  1. Les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial des de l'1 de GENER de 2022 fins al 30 de SETEMBRE de 2022.
  2. L'ajuda serà de fins al 50 %, amb el límit de 10.000 euros.
  3. Es consideraran subvencionables les despeses en:
  • Estudis de viabilitat i factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l'establiment.
  • Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i, a més, si és el cas, en línia.
  • Despeses de lloguer de local reportades fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda.

 

Termini de presentació de sol·licituds: Del 10-01-2022 al 04-02-2022, tots dos inclusivament. [TERMINI FINALITZAT]

 

+ info: Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9237, de 17/12/2021. Vegeu la Resolució de 13 de desembre de 2021 (convocatòria). Consulteu documentació adjunta.

 

Tramitar amb certificat electrònic: Visiteu Webs de Referència

CONTINGUTS RELACIONATS / CONTENIDOS RELACIONADOS