SERVEIS A LA CIUTADANIA

Bon ús del contenidor marró

CAMPANYA INFORMATIVA
La Regidoria de Serveis a la Ciutadania recorda quins residus es poden tirar al contenidor marró, contribuint entre tots a millorar els serveis i l'entorns del nostre poble
Com s'utilitza el contenidor marró?
 
El contenidor marró és aquell que s’utilitza per a recollir el residu orgànic que generem a casa. El seu tractament posterior contribueix a millorar el nostre entorn i té moltes altres aplicacions posteriors.
 
 
 
Cal tirar al contenidor marró (tota la matèria orgànica):
 
a) restes de menjar
 
b) fruita i verdura
 
c) carn i peix
 
d) closques d’ous
 
e) restes de marisc
 
f) taps de suro
 
g) restes de café
 
h) paper de cuina brut
 
i) infusions
 
 
 
NO hem de tirar altres residus que continguen:
 
a) paper i cartró
 
b) plàstic
 
c) vidres
 
d) estris de cuina
 
e) cigarrets
 
f) oli
 
g) bolquers
 
h) restes d’obra
 
i) altres articles perillosos
 
j) envasos
 
k) roba i sabates
 
 
 
Recorda:
 
S’han d’utilitzar bosses biodegradables i compostables per al fem que va al contenidor marró.
 
MATERIAL GRÀFIC