SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT

Millora en la pintura viària del Polígon

POLÍGON INDUSTRIAL
S'ha repintat la senyalització horitzontal, com la línia contínua central, els passos de vianants, fletxes, cantells i altres marques de circulació, a més de les línies i marques d’aparcament

L’Ajuntament ha realitzat durant les últimes nits treballs de pintura viària en l’avinguda Blasco Ibáñez, a l’altura del polígon.

Aquests treballs s’han centrat en repintar la senyalització horitzontal, com la línia contínua central, els passos de vianants, fletxes, cantells i altres marques de circulació.

També s’han pintat les línies i marques d’aparcament, incorporant l’aparcament en espiga. Aquest aparcament en bateria en contra del sentit de la circulació aporta nombrosos avantatges en matèria de seguretat, com:

  • Eliminació d’angles morts de visió en incorporar-se a la marxa.
  • Reducció de perillositat al baixar els ocupants pel costat de la vorera.
  • Reducció de perillositat durant l’acció de càrrega i descàrrega del maleter pel costat de la vorera.