AJUNTAMENT D'ALMÀSSERA

Subvenció Quota Consorci Provincial de Bombers 2021 al Portal de Transparència

Portal de Transparència
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

La Diputació de València concedeix a l'Ajuntament d'Almàssera una subvenció per import de 25.063,92 euros, destinada al finançament de la quota que les entitats locals de menys de 20.000 habitants han d'abonar al Consorci Provincial de Bombers del 2021.