NOTA DE PREMSA

Almàssera destinarà més de 560.000 € de romanent a inversions i millora de serveis

HISENDA
Repercutiran a oferir una millor qualitat de vida als veïns i veïnes.
El Ple de l'Ajuntament d'Almàssera va aprovar el passat 30 de juny un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit per import de 566.000 euros. Aquests diners es destinarà a la realització d'inversions i millora de serveis que repercuteixin a oferir una millor qualitat de vida als veïns i veïnes. Entre les diferents actuacions a realitzar destaquen les que es duran a terme en l'espai públic com la renovació de mobiliari urbà, actuacions d'accessibilitat, millora urbana als carrers Doctor Peris i València, asfaltat en Avinguda Blasco Ibáñez, renovació de pintura viària en el polígon industrial, reparació de la font ornamental de la Plaça Major o la substitució i reposició d'arbratge de places i voreres.
 
També es destinarà part dels diners a continuar millorant les instal·lacions esportives amb la substitució del clos de la pista d'Hoquei, la millora de les instal·lacions tècniques de les piscines municipals o el clos del pou de reg situat en la mateixa instal·lació. Els edificis municipals també es beneficiaran amb reparacions en portes, tancaments i façanes del Centre Cultural i Ajuntament, actuacions en els accessos de la Casa Pallús o la millora de la cuina i instal·lacions de la Llar dels Jubilats.
 
A més, es continuaran solucionant problemes generats pel mal estat o desús de propietats municipals amb l'enderrocament i condicionament de la parcel·la del carrer Cervantes, l'eliminació de la construcció de fusta del Mercat Municipal i l'ampliació i millora de l'aparcament de la parcel·la EQ-TD.
 
Finalment s'incrementen els programes de desenvolupament local sostenible, ocupació i agricultura ecològica, promoció i desenvolupament d'emprenedors i neteja d'edificis. Actuacions relacionades amb la prevenció front el coronavirus i al suport a la recuperació dels sectors productius afectats per la pandèmia.
 
Ramón Puchades, Alcalde d'Almàssera i responsable d'Hisenda, destaca que un any més Almàssera pugui incrementar les seves inversions i serveis amb recursos propis. “Hem passat d'anys on tot euro recaptat havia d'anar a pagar el deute, veient com els nostres carrers i edificis requerien inversions urgents, a poder programar aquestes actuacions i millorar serveis amb aquests mateixos diners, el de totes i tots”. “Amb aquests projectes continuem avançant en les demandes veïnals, en el compliment dels projectes i objectius marcats pel Govern Municipal i donant cabuda a les propostes plantejades per grups de l'oposició”, afegeix.