NOTA DE PREMSA

Almàssera promou un desenvolupament sostenible

PROMOCIÓ ECONÒMICA SOSTENIBLE
Per afavorir la generació de llocs de treball, promoure la intermediació laboral i potenciar la diversificació de l'activitat econòmica des de paràmetres de sostenibilitat i de responsabilitat social
No ha estat a conseqüència de la pandèmia, però aquesta ha fet que moltes actuacions públiques acceleressin el seu pas. Una d'aquestes ha estat la conformació a Almàssera de l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local. Aquesta resulta ser un instrument per a activar els processos socioeconòmics del municipi, fent-lo des d'una visió supramunicipal. Així, l'Ajuntament participa en el Consorci del Pacte Territorial per a l'Ocupació PACTEM NORD que aporta la metodologia i la capacitat tècnica per a portar endavant aquest servei de qualitat en el municipi. Joan-Carles Jover, regidor de Promoció Econòmica Sostenible a l'Ajuntament d'Almàssera, manifesta la seua satisfacció per haver aconseguit reforçar aquest instrument sobre la base de la cooperació institucional.
 
Amb l'Agència es pretén afavorir la generació de llocs de treball, promoure la intermediació laboral i potenciar la diversificació de l'activitat econòmica des de paràmetres de sostenibilitat i de responsabilitat social. L'objectiu de l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) d'Almàssera és dinamitzar, promoure i dur a terme, en col·laboració amb altres actors del territori, les polítiques i els programes que afavoreixen la promoció econòmica sostenible i la generació d'ocupació i l'emprenedoria en el municipi.
 
Des d'aquesta perspectiva, la AODL d'Almàssera compta amb personal tècnic qualificat i s'ha articulat sobre tres eixos: l'agència pública d'ocupació de l'Horta Nord, el programa de persones emprenedores i l'agència de desenvolupament local per a la promoció territorial i la innovació. Jover expressa que era una necessitat altament demandada per la ciutadania: «...el comerç local i les petites i mitjanes empreses del municipi requerien d'un programa específic per a cobrir les seves necessitats.»
 
Des del primer eix, es fa un servei a les persones desocupades, millorant el seu nivell d'ocupabilitat i actuant en la intermediació laboral; també es treballa amb els serveis de recursos humans de les empreses aportant-los un valor afegit a l'els seus processos selectius. El Regidor diu: «la tècnica que fins ara prestava els seus serveis amb molt bons resultats continuarà la seva activitat d'acompanyament i informació a les persones que es troben en atur.»
 
Des del segon eix, el programa de persones emprenedores, es pretén crear l'espai generador de nous emprenedors i dels seus projectes, aportant-los l'assessorament i l'acompanyament essencial per a conformar el seu Pla d'empresa i fer els primers passos. A més, es compta amb un Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) encarregat de facilitar la creació de noves empreses, tramitació de documentació i suport de finançament, promogut pel Ministeri d'Indústria.
 
Des del tercer eix, l'Agència de Desenvolupament Local per a la Promoció Territorial i la Innovació, que actua com a promotor i impulsor del teixit productiu local, la dinamització i digitalització i el foment de la cooperació entre el teixit empresarial, el món associatiu i l'administració pública. El Regidor Jover expressa «estem fent un esforç pressupostari que es veu prou compensat per les manifestacions de satisfacció dels usuaris d'aquest servei; així i tot, l'Agència només ha fet que començar la seva activitat, estem molt satisfets amb la professionalitat de les tècniques i de l'acolliment que els han dispensat pels usuaris del servei.»
 
Amb la incorporació d'Olga Serrano García com a tècnica de la AODL s'ofereix un assessorament singularitzat a les PIME, especialment a les microempreses i als autònoms com s'assenyala des de la regidoria, i es reforça la promoció del comerç de proximitat.
 
L'alcalde, Ramon Puchades, reforça la idea manifestant l'oportunitat que suposa un servei com aquest per a la ciutadania i que impulsa un desenvolupament socioeconòmic responsable i sostenible.