Implantació Certificat COVID
Incidència COVID-19 en Almàssera
Incidència COVID-19 en Almàssera
Vacunació persones de 60 a 69 anys
Horari Centre de Salut
Centre de vacunació massiva
Procés de Vacunació
Avís del Centre de Salut
Procés de vacunació