1 | INSTITUCIONAL

1.3 | REGIDORIES 2019 - 2023


Contingut destinat a publicar la delegació de competències de les diferents regidories, així com de les àrees que assumeix directament l'Alcaldia, en la legislatura 2019-2023.

HISENDA I TREBALL

ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

URBANISME

SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT

BENESTAR SOCIAL

MAJORS I MEMÒRIA HISTÒRICA

BENESTAR ANIMAL

PROMOCIÓ ECONÒMICA SOSTENIBLE

AGRICULTURA

EDUCACIÓ

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

MEDI AMBIENT I LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC

CULTURA I FESTES

ESPORTS

JOVENTUT

SALUT PÚBLICA

IGUALTAT I PROMOCIÓ DE LA DIVERSITAT

SERVEIS A LA CIUTADANIA

PARCS I JARDINS