1.6 | INSTITUCIONAL

1.6.1 | PLENS MUNICIPALS 2021

Ordre del dia de la Sessió Ordinària:
Cal consultar el tauler d'anuncis electrònics [enllaç]
 
Data | Horari:
22 de novembre de 2021 | 20:00
 
Lloc: 
Mitjançant videoconferència des del Canal Youtube de l'Ajuntament d'Almàssera