TRESORERIA

Calendari Fiscal 2021

Primer període: taxa recollida de fem (FEM), taxa d'entrada de vehicles i guals permanents (GUALS), impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 
Fem:
 
Període de pagament: de l'1 de març al 03 de maig de 2021
Càrrec en compte dels rebuts domiciliats: el 03 de maig de 2021
 
Guals:
 
Període de pagament: de l'1 de març al 03 de maig de 2021
Càrrec en compte dels rebuts domiciliats: el 03 de maig de 2021
 
IVTM:
 
Període de pagament: de l'1 de març al 03 de maig de 2021
Càrrec en compte dels rebuts domiciliats: el 03 de maig de 2021
 
 
 
Segon període: Impost de Béns Immobles (IBI) Urbana, Impost de Béns Immobles (IBI) Rústica i Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).
 
IBI Urbana:
 
Període de pagament: del 15 de juliol a l'1 d'octubre de 2021
Càrrec en compte dels rebuts domiciliats (2 terminis de pagament):
Primer termini: el 2 d'agost de 2021 (50% de l'import del rebut)
Segon termini: l'1 d'octubre de 2021 (50% restant)
 
IBI Rústica:
 
Període de pagament: del 15 de juliol a l'1 d'octubre de 2021
Càrrec en compte dels rebuts domiciliats: l'1 d'octubre de 2021
 
IAE:
 
Període de pagament: del 15 de juliol a l'1 d'octubre de 2021
Càrrec en compte dels rebuts domiciliats: l'1 d'octubre de 2021