3 | RELLEVÀNCIA JURÍDICA I PATRIMONIAL

3.6 | MOCIONS PLENÀRIES

Contingut destinat a publicar mocions aprovades pel Ple de la Corporació quan l'òrgan de govern acorde la seva publicació en la Web Municipal o Portal de Transparència