3.6 | MOCIONS PLENÀRIES

MOCIÓ PROGRAMÀTICA PACTE D'ESTAT PER A LA INDÚSTRIA

3 | RELLEVÀNCIA JURÍDICA I PATRIMONIAL
El Ple de la Corporació, en Sessió celebrada amb caràcter Ordinari el dia 25 de gener de 2021, va adoptar, entre altres, l'acord a la moció dels grups municipals del PSOE, COMPROMÍS i PODEM-EUPV "Moció programàtica pacte d'estat per la indústria", que inclou els següents punts:
 
 
Primer: Instar al Govern d'Espanya a aconseguir un Pacte per la Indústria amb vocació d'estabilitat, permanència, certitud i compromís pressupostari, amb una governança definida, amb la participació de les Comunitats Autònomes i agents socials. Un pacte del qual emane una futura Llei d'Indústria amb l'objectiu de reactivar l'economia i modernitzar el model productiu del nostre país cap a la transició ecològica i la transformació digital.
 
Segon: El Pacte haurà d'estar en línia amb els objectius de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU i incloure, almenys, els següents eixos d'actuació:
 
• Abordar el repte que suposa la digitalització de la indústria.
 
• Apostar per l'activitat innovadora de les empreses.
 
• Adequar els sistemes formatius per a millorar l'ocupabilitat futura i garantir el desenvolupament del talent i la formació dels treballadors al llarg de tota la seua vida laboral.
 
• Facilitar l'accés al finançament, tant el bancari com el no bancàri.
 
• Racionalitzar el marc regulador.
 
• Promoure mesures dirigides a incrementar el creixement de la PIME industrial i millorar la professionalització de la gestió empresarial.
 
• Instrumentar una política energètica que compatibilitze la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social, preservant la competitivitat de la industrial.
 
• Reduir els costos del transport i la distribució.
 
• Impulsar la sostenibilitat industrial. - Donar suport a la internacionalització.
 
• Continuar actualitzant les Agendes Sectorials vigents.
 
• Aprofitar els fons europeus del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència per a la modernització i la millora de la productivitat de l'ecosistema español d'indústria-serveis, mitjançant la digitalització de la cadena de valor, l'impuls de la competitivitat dels sectors estratègics claus en la transició ecològica i la transformació digital.
 
Tercer: Un pla específic per a l'automoció, establint ajudes per a la compra de nous vehicles amb baixes emissions. Així mateix, s'incrementarà la inversió en I+D per al desenvolupament de bateries en territori espanyol, com a element clau del procés de descarbonització del parc mòbil.
 
Quart: Prendre com a referència la Llei Valenciana de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials per a impulsar en tot el territori espanyol la creació de la nova figura d'Entitats de Gestió i Modernització. La millora de la qualitat del sòl industrial, la col·laboració publicoprivada i el desenvolupament de serveis addicionals de valor afegit amb la finalitat d'incrementar la competitivitat del sector empresarial i afavorir la creació d'ocupació.
 
Cinqué: En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la indústria, s'elaboraran plans d'inversions en projectes europeus vinculats a la transformació digital i la transició ecològica en ecosistemes industrials d'oportunitat, amb especial èmfasi en el suport a la millora de tecnologia en equips i processos, fent costat a les nostres indústries amb els mateixos instruments i en la mateixa quantia que ho fan altres països europeus. D'igual manera, s'obriran aquests plans al foment d'activitats de regeneració, reciclatge i aprofitament de residus, tendint a iniciatives d'economia circular.
 
Sisé: Impulsar mesures d'inversió, internacionalització i comerç exterior que assumisquen els objectius d'atracció d'inversions productives en el nostre territori i facilite la penetració de la producció espanyola en els mercats exteriors.
 
Seté: Aprovar el Reial Decret pel qual es regula l'Estatut de Consumidors Electrointensius que permeta reduir els costos de subministrament elèctric de la industria electrointensiva d'acord amb la normativa comunitària.
 
Huité: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat, i especialment a la Conselleria de Model Econòmic, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat del Govern d'Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es publique a la nostra web municipal i es comunique al teixit associatiu de la nostra població que conforma l’Associació de comerciants i Empresaris d’Almàssera.”

DADES DE PUBLICACIÓ / APROVACIÓ