OCUPACIÓ

PROGRAMA EMPUJU 2021

PROGRAMA EMPUJU 2021 és un programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a donar suport a l'accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball, i l'ocupació de qualitat, així com el manteniment de l'ocupació, inclosa l'ocupació juvenil, i el suport als treballadors i treballadores per compte propi i als emprenedors i emprenedores. Es una actuació cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-20 de la Comunitat Valenciana i el Programa d'Ajuda REACT-UE com a fons extraordinari per pal·liar els efectes de la pandèmia.

 

Actes de Selecció: es fan públiques al Portal de Transparència de la web municipal i al Tauler d'Anuncis Electrònic de l'Ajuntament d'Almàssera el dijous 23 de desembre de 2021 les actes de selecció del programa EMPUJU 2021 durant el termini de cinc dies hàbils a l'efecte de reclamacions o al·legacions. (CONSULTEU DOCUMENTS ADJUNTS)

Persones contractades: a l'Ajuntament d'Almàssera amb el programa EMPUJU Exercici 2021 han sigut contractades durant 12 mesos i a jornada completa, 5 persones desocupades per al lloc de treball de:

  • Administratius (2)
  • Tècnic Jurídic
  • Tècnic Audiovisuals
  • Relacions Laborals – Graduat Social

 

Subvenció: es concedeix a l'Ajuntament d'Almàssera una subvenció per import de 116.629,10 euros, destinada a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys en el marc del Programa Operatius del Fons Social Europeu

 

EMPUJU 2021