OCUPACIÓ

PROGRAMA eCOVID 2021

AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS | PROGRAMA ECOVID 2021 és un programa d'incentius a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat per entitats locals de la Comunitat Valenciana, per a donar suport a l'accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball, i l'ocupació de qualitat, així com el manteniment de l'ocupació, inclosa l'ocupació juvenil, i el suport als treballadors i treballadores per compte propi i als emprenedors i emprenedores. Es una actuació cofinançada per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-20 de la Comunitat Valenciana i el Programa d'Ajuda REACT-UE com a fons extraordinari per pal·liar els efectes de la pandèmia.

 

Acta de Selecció: es fa pública al Portal de Transparència de la web municipal i al Tauler d'Anuncis Electrònic de l'Ajuntament d'Almàssera el dijous 23 de desembre de 2021 l'acta de selecció del programa ECOVID 2021 durant el termini de cinc dies hàbils a l'efecte de reclamacions o al·legacions.

Persones contractades: a l'Ajuntament d'Almàssera amb el programa eCOVID Exercici 2021 han sigut contractades durant 12 mesos, 8 persones desocupades per al lloc de treball de peó.

Subvenció: es concedeix a l'Ajuntament d'Almàssera una subvenció per import de 117.768,87 euros, destinada a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys en el marc del Programa Operatius del Fons Social Europeu

 

eCOVID 2021